English

Марката Дипломат Плаза

Марката Дипломат Плаза

Новата платформа на Diplomat Plaza е SPECIAL.MOMENTS.FOR.SPECIAL.PEOPLE. С нея ние предоставяме по-добри услуги на всички наши гости чрез:

  • специални предложения
  • индивидуален подход
  • висок комфорт и обслужване
  • коректни взаимоотношения

С новата платформа Diplomat Plaza вече се позиционира като Hotel & Rеsort. Комплексът е представен и с ново лого, което представя нашата политика в посока на:

  • Развитие и позиционирането на бренда като тематичен хотел с непрекъснати спазвани обещания за „специални моменти” и изживяване във всички точки на контакт с бренда.
  • Тясна ориентация към високите изисквания и очаквания на нашите гости в доставянето на висококачествени услуги в сферата на СПА, частния туризъм и конферентния бизнес.
  • Дългосрочни програми за емоционален диалог между хотела и неговите лоялни и потенциални потребители.