English

АДМИНИСТРАТОР РЕЦЕПЦИЯ

Във връзка с разширяване на дейността си, екипът ни търси:

АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ 

Цел на длъжността: обслужване гостите на хотела, свързано с настаняване, регистрация, изпращане, даване на информация, своевременно реагиране на оплаквания.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Висше образование предимство;
- Опит на подобна позиция предимство;
- Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Отлична компютърна грамотност – MS Office;
- Познания за работа с хотелски софтуер CLOCK EVOLUTION - предимство

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Обслужва и настанява гостите в хотелския комплекс;
- Отразява резервирането, заемането и освобождаването на хотелските стаи;
- Приема заявки и предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на представяните допълнителни услуги;
- Продава и активно предлага основните и допълнителните услуги в хотелския комплекс;
- Изготвяне на ежедневни справки и отчети;

ПРЕДЛАГАМЕ:
Трудов договор, съобразен с действащото в страната законодателство;
Конкурентно възнаграждение;
Динамична работна среда с възможност за развитие.


Ако проявявате интерес към обявената позиция и желаете да кандидатствате, изпратете ни вашата автобиография и снимка.

Всички, одобрени по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Форма за кандидатстване

Име и фамилия:
Телефон:
E-mail:
Желана позиция:
Моля, въведете кода: Captcha imageCaptcha imageCaptcha imageCaptcha image
Моля, прикачете CV:
Моля, прикачете мотивационно писмо:
Допълнителна информация: