English

Конферентен блок

СПА почивки - промоции

4 конферентни зали и конфе- рентен блок

„Бих искал да изразя удовлетвореността си от професионализма на екипа на хотела и бързия отговор на всички наши изисквания и нужди.
Качеството на обслужване, което получихме ни позволи да се представим на високо ниво пред нашите гости и да изпълним всички цели на мероприятието.”

Никола Димитров
Директор решения за печат
Хюлет-Пакард България ЕООД