English

Конферентен блок

Конферентият център на Diplomat Plaza Hotel & Resort разполага с 4 зали с най - модерно техническо оборудване – мултимедиен екран, лаптоп, телевизор, озвучаване, безжични микрофони и Wi-Fi. Те са подходящи както за провеждането на бизнес–срещи, фирмени семинари, конференции, презентации, изложения, обучения, тийм-билдинги, така и за приеми и коктейли. Всички зали разполагат с централна климатизация.