English

Център за професионално обучение към „Балкански център Дипломат"

Център за професионално обучение /ЦПО/ към „Балкански център Дипломат" провежда лицензирани курсове на територията на гр.Луковит. Провеждали сме и продължаваме да работим по държавни и европейски програми и фондове за професионална квалификация и преквалификация. Ние от ЦПО продължаваме да спомагаме за осъществяването на редица Европейски проекти, финансирани от фондове за подпомагане и развитие. Всеки един от специализираните курсове, Ви отваря допълнителна врата за професионална реализация на трудовият пазар. Важно е всяко качествено обучение, което сте преминали в ЦПО към „ Балкански център Дипломат ”.

За повече информация: cpo.dbg.bg