English

Нашата сватба в Дипломат Плаза
Хотел Дипломат Плаза ни предложи абсолютно всичко от което се нуждаехме за организирането на нашата сватба. Спестихме си доста време и нерви по подготовката на сватбеното тържество, за това се погрижиха служителите на Дипломат Плаза. От нас се искаше само да се чувстваме комфортно и да се забавляваме на този ден.

Поля и Ивайло Иванови