English
Проект  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
03 Февруари 2021г.

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 03.02.2021 г.  „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0610-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077- Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 140 000.00  лв., от които 119 000.00  лв. европейско и  21 000.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:
03.02.2021 г.
Край:
03.05.2021 г.

 

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на средните  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.