English

Обстановката и обслужването в ресторанта е на високо ниво, а кухнята изключително вкусна. Добро впечатление направи на всички, че въпреки големия брой гости храната бе сервирана навреме и топла, а съчетаните напитки бяха наистина добри.

Галина Маринова
Медицински представител
Boehringer Ingelheim