Български
Safe Stay в  Diplomat Plaza Hotel & Resort
04 November 2020

Safe Stay в Diplomat Plaza Hotel & Resort

Уважаеми гости,

Животът и здравето на нашите гости и служители са приоритет за нас!

Ние държим изключително на стандартите за хигиена и чистота и предприемаме допълнителни стъпки, за да осигурим безопасността на нашите гости и персонал. Всеки ден правим максималното, така че хотелът да отговаря на актуалните изисквания за хигиена и чистота. Нашите стандартни политики и процедури за опазване на здравето и безопасността на хората включват мерки за превенция на широк спектър от вируси, включително COVID-19, и обхващат всичко: от указанията за миенето на ръцете и използването на препаратите за почистване и дезинфекция до процедурите за почистване на стаите за гости и общите части. Специфичните мерки, които предприемаме в тази връзка, включват:

 

Ø  Здраве, безопасност и информираност за нашите служители: Здравето, безопасността и информираността на нашия персонал са основни в борбата за ефективност на програмата за чистота. Това са и начините, с които съдействаме при този процес:

ü  Хигиена на ръцете: Правилното и често миене на ръцете е жизнено важно в борбата с разпространението на вирусите. При нашите ежедневни оперативки на служителите многократно се напомня, че чистотата започва от простите жестове. Важно е за тяхното здраве и това на нашите гости.

ü  Непрекъснато обучение: В допълнение към обучението на персонала на хотелско домакинство и хигиенните протоколи, нашият персонал минава и през специално обучение за борба с разпространението на COVID-19.

ü  Информация в реално време.

Ø  Почистващи препарати и протоколи: Хотелът използва почистващи продукти и протоколи, които са ефективни срещу вируси, включително:

ü  Хотелски стаи: Хотелът използва протоколи за почистване и дезинфекция на стаите след напускането на гостите и преди пристигането на следващите, като се обръща особено внимание на най-често докосваните места и предмети.

ü  Общи зони: Хотелът е увеличил честотата на почистване и дезинфекция в общите пространства, като особено внимание са обръща на всички критични точки -  на плотовете на рецепция, дръжки на врати, общи тоалетни и дори ключовете на вратите.

ü  Затворените пространства, включително хотелските стаи се обработват UV-C бактерицидни лампи, които дезинфекцират въздуха и всички повърхности;

Ø  Създадохем пакет за семейства „Safe Stay, който осигурява допълнително уединение и ползвана на услуги само за членовете на едно семейство или компания до 6 човека, към пакета: https://www.diplomatplaza.com/bg/promo/175